Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG - CONTENT MARKETING

05 Jan 2021 Tuyển dụng nhân sự

Đất Hợp có nhu cầu tuyển dụng vị trí CONTENT MARKETING với yêu cầu và quyền lợi cụ thể.

TUYỂN DỤNG - TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

05 Jan 2021 Tuyển dụng nhân sự

Đất Hợp có nhu cầu tuyển dụng vị trí TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ với yêu cầu và quyền lợi cụ thể.

TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH VI SINH - CÔNG TY ĐẤT HỢP

10 Jul 2020 Tuyển dụng kinh doanh

Đất Hợp đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí NHÂN VIÊN KINH DOANH VI SINH với yêu cầu và quyền lợi cụ thể. Ứng viên quan tâm có thể gửi CV về địa chỉ email huyentrang@dathop.com.vn hoặc liên hệ đến 0942.836.673 để biết thêm chi tiết.

TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN SALE ADMIN

13 May 2020 Tuyển dụng nhân sự

Công ty TNHH Đất Hợp có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Nhân viên Sale Admin - với các yêu cầu và quyền lợi cụ thể.

TUYẾN DỤNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH TRẮC ĐỊA - CÔNG TY ĐẤT HỢP

19 Mar 2020 Tuyển dụng kinh doanh

Công ty TNHH Đất Hợp có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Nhân viên kinh doanh - Mảng Thiết bị Trắc địa với các yêu cầu và quyền lợi cụ thể.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

19 Feb 2019 Tuyển dụng

Với nhu cầu phát triển Marketing cho công ty, công ty TNHH Đất Hợp cần tuyển 1 bạn hỗ trợ chính các công việc liên quan đến Marketing (Không yêu cầu kinh nghiệm) như sau:

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh Vi sinh

19 Dec 2018 Tuyển dụng kinh doanh

Đất Hợp đang tìm đồng đội! Ứng tuyển ngay vị trí kinh doanh sản phẩm vi sinh môi trường tại Đất Hợp, bạn sẽ có nhiều quyền lợi đặc biệt cũng như khả năng phát triển bản thân nhé!

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH

05 Jul 2018 Tuyển dụng kỹ sư

Hiện nay chúng tôi đang tuyển dụng nhân viên kỹ thuật trắc địa, thủy đạc. Nếu bạn là kỹ sư trong ngành trắc địa, thủy đạc hãy tham gia vào Đất Hợp để trải nghiệm môi trường làm việc vui vẻ chuyên nghiệp, được đi nước ngoài và trải nghiệm các chương trình đào tạo kỹ thuật mới nhất.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ

17 May 2018 Tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng nhân viên hành chánh nhân sự 2018

12

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Đức (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214