Download

Leica FLexLine TS02_06_09 plus Simulator

Leica FLexLine plus Simulator

phần mềm mô phỏng của máy toàn đạc Leica theo

Windows Mobile Device Center - Win 7-64bit

Windows Mobile Device Center - Win 7-64bit

Windows Mobile Device Center - Win 7-32bit

Windows Mobile Device Center - Win 7-32bit

PHẦN MỀM TRÚT DỮ LIỆU TOPCON LINK 7.5

PHẦN MỀM TRÚT DỮ LIỆU TOPCON LINK 7.5

PHẦN MỀM TRÚT DỮ LIỆU TOPCON TCOM 1.51

PHẦN MỀM TRÚT DỮ LIỆU TOPCON TCOM 1.51

PHẦN MỀM TRÚT DỮ LIỆU LEICA LGO 6.0

PHẦN MỀM TRÚT DỮ LIỆU LEICA LGO 6.0

PHẦN MỀM TRÚT DỮ LIỆU LEICA FLEXLINE OFFICE

PHẦN MỀM TRÚT DỮ LIỆU LEICA FLEXLINE OFFICE

Phần mềm trút dữ liệu Geomax Zoom Pro

Phần mềm trút dữ liệu Geomax Zoom Pro

12

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0397 932 323

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Võ Vi ( Ms.) 0909.081.812

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214