Tin tức

Chứng nhận Trung tâm chất lượng Đất Hợp được VILAS 1164

Chứng nhận Trung tâm chất lượng Đất Hợp được VILAS 1164

Ngày 16/11/2018, Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn Công ty TNHH Đất Hợp chính thức được VILAS công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, mang số hiệu VILAS 1164

Kèm theo quyết định số 612-2018/QĐ-VPCNCL ngày 16/11/2018 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng.
Lĩnh vực đăng ký của Trung tâm Chất lượng Đất Hợp: Đo lường – Hiệu chuẩn
Theo đó, các phép hiệu chuẩn sẽ được công nhận theo số hiệu VILAS 1164.
Các thiết bị đo có phép hiệu chuẩn được công nhận gồm: Máy thủy bình, máy kinh vĩ và máy toàn đạc.

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214