--------------------------------------------------->

Tin tức

HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC

HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt".

Hình 1. Công ty TNHH Đất Hợp giới thiệu thiết bị tại Xí Nghiệp Cấp Thoát Nước Sạch Q10

Mục tiêu của Đề án là đến năm 2020 đạt các mục tiêu đặt ra trong các Định hướng phát triển hệ thống cấp, thoát nước và Chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, huy động được tối đa các nguồn lực. Để đầu tư phát triển hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó ưu tiên khai thác nguồn vốn đầu tư của thành phần kinh tế tư nhân. Để giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Hình 2. Công ty TNHH Đất Hợp Demo thiết bị tại Xí Nghiệp Cấp Thoát Nước Sạch Q10

Hoàn thiện công tác quy hoạch

Để đạt được các mục tiêu trên. Đề án đưa ra một số giải pháp cần phải thực hiện. Trong đó, Đề án yêu cầu cần phải hoàn thiện công tác quy hoạch. Như rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy hoạch chuyên ngành hoặc nội dung quy hoạch cấp nước, thoát nước. Xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong các quy hoạch xây dựng của địa phương.

Trên cơ sở quy hoạch cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Xây dựng kế hoạch đầu tư, xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư để tập trung nguồn vốn đầu tư.

Hình 3. Thiết bị đang thu sóng RTX để xác định tọa độ của các van nước

Điều chỉnh khung giá tiêu thụ nước sạch

Cùng với đó là phải hoàn thiện các cơ chế, chính sách. Cụ thể, cần nghiên cứu, điều chỉnh khung giá tiêu thụ nước sạch. Theo hướng đến năm 2020 không phải trợ giá tiêu thụ nước sạch từ ngân sách nhà nước. Nghiên cứu, áp dụng giá dịch vụ thoát nước và lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước theo hướng từng bước. Đáp ứng yêu cầu bù đắp chi phí quản lý, vận hành, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước.

Đối với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt thì phải nghiên cứu, sửa đổi phí vệ sinh theo hướng đến năm 2020. Đáp ứng chi phí để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đối với khu vực đô thị. Đáp ứng được một phần chi phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đối với khu vực nông thôn...

Ngoài ra, Đề án cũng yêu cầu cần phải xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong lĩnh vực cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Triển khai các chương trình tuyên truyền. Nâng cao nhận thức cộng đồng trong quá trình đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt...

Theo: chinhphu.vn

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

Địa chỉ: Số 2, Đường số 4, KDC Vạn Phúc, QL.13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Tel: (028).3.6208.606

Mobile: 0903 825 125

Email: cskh@dathop.com.vn

Website: www.dathop.com.vnwww.dathop.com

 

Từ khóa liên quan: trắc địa

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0397 932 323

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Võ Vi ( Ms.) 0909.081.812

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214