--------------------------------------------------->

Tin tức

NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ (P1)

NỘI DUNG TRỌNG TÂM CỦA LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ (P1)

Luật Đo đạc và bản đồ là khung pháp lý quan trọng thúc đẩy ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam. Để ngành phát triển lên một tầm cao mới. Đáp ứng các yêu cầu được kỳ vọng trong việc ứng dụng các thành tựu vĩ đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Hình 1. Đo đạc bản đồ

Luật Đo đạc và bản đồ được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

 

Sự cần thiết ban hành Luật

Hoạt động đo đạc và bản đồ là hoạt động điều tra cơ bản, đặc biệt quan trọng. Làm nền tảng để triển khai các nghiên cứu khoa học về Trái Đất, cung cấp thông tin, dữ liệu.

Sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phục vụ quy hoạch, quản lý lãnh thổ, giám sát tài nguyên, môi trường. Phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn. Góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, góp phần nâng cao dân trí.

Các sản phẩm đo đạc, bản đồ và dữ liệu thông tin địa lý được sử dụng rộng rãi trong hoạt động hàng ngày của đời sống xã hội.

Công tác đo đạc và bản đồ ở Việt Nam có truyền thống lịch sử lâu đời. Từ những năm 90 của thế kỷ trước. Cùng với sự đổi mới của đất nước. Công tác đo đạc và bản đồ đã bắt đầu thực hiện quá trình đổi mới mạnh mẽ.

Công nghệ thu nhận và xử lý dữ liệu với việc ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh GNSS, công nghệ đo vẽ bản đồ số, công nghệ thu nhận và xử lý ảnh viễn thám. Để thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia phủ trùm cả nước. Từng bước đáp ứng nhiệm vụ quản lý của các bộ, ngành, địa phương và nhu cầu của xã hội.

Hình 2. Công ty TNHH Đất Hợp test Máy định vị vệ tinh (GPS) Trimble R8s GNSS

 

Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn. Công tác quản lý nhà nước và tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ. Trong thời gian vừa qua còn một số tồn tại. Cụ thể là: Thiếu sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ.

Việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương chưa phù hợp; còn chồng chéo, lãng phí trong hoạt động đo đạc và bản đồ. Việc quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ còn bất cập. Cơ chế chính sách về hoạt động đo đạc bản đồ chưa đổi mới, chưa theo kịp với thành tựu của khoa học công nghệ hiện nay. Đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chưa có cơ chế rõ ràng để thúc đẩy chính sách xã hội hóa hoạt động đo đạc và bản đồ...

Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là chưa có sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ.

Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra nhanh chóng. Dựa trên các công nghệ nền tảng về dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, robot thông minh, Internet kết nối vạn vật,… hình thành trào lưu mới mới trên thế giới, trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh, chính phủ thông minh, dân tộc thông minh. Dựa trên một trong những nền tảng quan trọng.  Là thu thập và xử lý thông minh hệ thống dữ liệu không gian địa lý.

Trong bối cảnh như vậy, việc xây dựng một đạo luật để quản lý thống nhất, có hiệu quả về đo đạc và bản đồ, thúc đẩy phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI) là yêu cầu cấp bách và xuất phát từ thực tiễn khách quan.

  
Hình 3. Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Trình bày về nội dung Luật Đo đạc và bản đồ tại họp báo quý II năm 2018 của Bộ TN&MT

 

Quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc xây dựng luật

Trên quan điểm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Không tạo ra sự chồng chéo, mâu thuẫn với các luật đã ban hành. Tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bảo đảm chủ quyền quốc gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Luật  Đo đạc và bản đồ được xây dựng trên các nguyên tắc xuyên suốt sau đây:

Thứ nhấtNhà nước thống nhất quản lý các hoạt động đo đạc và bản đồ. Quy định hành lang pháp lý. Chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ quốc gia đồng bộ, hiện đại. Nhằm đảm bảo cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ đầy đủ, chính xác, kịp thời. Phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao dân trí. Làm nền tảng để phát triển Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

Thứ hai, đo đạc và bản đồ cơ bản là hoạt động điều tra cơ bản. Làm nền tảng sử dụng chung, phục vụ phúc lợi công cộng. Phải được Nhà nước quản lý, đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện. Đầu tư cho đo đạc và bản đồ cơ bản là đầu tư cho phát triển và bảo vệ đất nước. Cần phải đi trước một bước. Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cơ bản là nền tảng để phát triển các sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành.

 Thứ ba, huy động nguồn lực xã hội phát triển kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho sản xuất và phát triển các ứng dụng thông tin địa lý. Phục vụ nâng cao dân trí, tiến bộ xã hội. Sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu của đời sống.

thứ tư là tăng cường hội nhập quốc tế về đo đạc và bản đồ.

 

Xem tiếp phần 2 tại đây.

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

Địa chỉ: Số 2, Đường số 4, KDC Vạn Phúc, QL.13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Tel: (028).3.6208.606

Mobile: 0903 825 125

Email: cskh@dathop.com.vn

Website: www.dathop.com.vnwww.dathop.com

 

 

Từ khóa liên quan: trắc địa, luật đo đạc bản đồ

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0397 932 323

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Võ Vi ( Ms.) 0909.081.812

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214