Môi trường

Giải pháp sinh học BIOGENCY > Nông nghiệp

Đối tác tiêu biểu

Vi sinh cải tạo đất trồng QUANTUM VSC

Vi sinh nông nghiệp Quantum® VSC giúp nâng cao quá trình khôi phục, cải tạo đất đai nhằm tăng hàm lượng các chất dinh dưỡng và độ ẩm.

Xem chi tiết

Vi sinh cải thiện quang hợp cây trồng QUANTUM LIGHT

Vi sinh nông nghiệp Quantum® Light dùng để bổ sung quá trình quang hợp của cây trồng và tái tạo cân bằng hệ sinh thái . Dòng sản phẩm Quantum® là công nghệ sinh học vi sinh tiên tiến nhất của ngành Nông nghiệp sau hơn 30 năm nghiên cứu, phát triển, đánh giá chức năng sinh học của đất và công nghệ vi sinh không ngừng được cải tiến.

Xem chi tiết

1