Môi trường

Giải pháp sinh học BIOGENCY > Thủy sản

Đối tác tiêu biểu

Vi sinh xử lý nước thải thủy sản Microbe-Lift Aqua-C

Vi sinh xử lý nước thải thủy sản MICROBELIFT AQUA-C gồm nhiều chủng vi sinh đặc hiệu dạng lỏng được thiết kế chuyên biệt để xử lý nước cho tất cả ao hồ nuôi trồng thủy sản

Xem chi tiết

1