Sản phẩm

Thiết bị thủy đạc > AIS, Radar, Ecdics

Đối tác tiêu biểu

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG CHO TÀU THUYỀN - ATON MANDO 301/303

Thiết bị tự động nhận dạng cho tàu thuyền dùng trong công tác đảm bảo an toàn hàng hải và cứu hộ của nạn, model:AtoN MANDO 301/303, từ hãng sản xuất ALTEK MARINE,chất lượng từ Đài Loan.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG CHO TÀU THUYỀN - Cypho 150

Thiết bị tự động nhận dạng cho tàu thuyền Model Cypho 150 dùng trong công tác đảm bảo an toàn hàng hải và cứu hộ của nạn từ hãng sản xuất ALTEK MARINE, xuất xứ Đài Loan.


Xem chi tiết

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG CHO TÀU THUYỀN - AIS SART PLOMO550

Thiết bị tự động nhận dạng cho tàu thuyền Model AIS SART PLOMO550 dùng trong công tác đảm bảo an toàn hàng hải và cứu hộ của nạn từ hãng sản xuất ALTEK MARINE, xuất xứ Đài Loan.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG CHO TÀU THUYỀN - TB 520

Thiêt bị tự động nhận dạng cho tàu thuyền TB 520 được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Đài Loan của hãng ALTEK MARINE.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG CHO TÀU THUYỀN - CLASS B CAMINO 108

thiết bị tự động nhận dạng cho tàu thuyền mẫu Class B CAMINO 108 được sản xuất và nhập trực tiếp từ Đài Loan. Sản phẩm chính hãng từ nhà sản xuất ALTEK MARINE

Xem chi tiết

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG CHO TÀU THUYỀN - CLASS A CAMINO 701

Thiết bị tự động nhận dạng cho tàu thuyền có nhiều kiểu phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đất Hợp xin giới thiệu mẫu Class A CAMINO 701 của hãng ALTEK MARINE, được nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan.

Xem chi tiết

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214