Sản phẩm

Thiết bị thủy đạc > Dò tim, cáp, ống

Đối tác tiêu biểu

Thiết bị dò cáp, ống - TSS 440, TSS 350, Powertrack, TSS 440, Dualtrack, Powertrack, MELDS

Thiết bị dò cáp, ống có nhiều model :TSS 440, TSS 350, Powertrack, TSS 440, Dualtrack, Powertrack, MELDS của hãng sản xuất Teledyne TSS, xuất xứ Anh. Thiết bị dùng để dò, tìm, khảo sát đường ống, cáp bị đứt, rò rỉ dưới biển.

Xem chi tiết

1