Sản phẩm

Thiết bị thủy đạc > Rà quét Side Scan Sonar

Đối tác tiêu biểu

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - CM2

TẠM NGỪNG KINH DOANH - Thiết bị rà quét side scan sonar CM2 của hãng Cmax được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Anh. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 2000

TẠM NGỪNG KINH DOANH - Thiết bị rà quét side scan sonar 2000 của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 2200-M

TẠM NGỪNG KINH DOANH - Thiết bị rà quét side scan sonar 2200-m của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong điều tra khảo cổ học, khảo sát địa chất

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 2200-S

TẠM NGỪNG KINH DOANH - Thiết bị rà quét side scan sonar 2200-S của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 2400

TẠM NGỪNG KINH DOANH - Thiết bị rà quét side scan sonar 2400 của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 4600

TẠM NGỪNG KINH DOANH - Thiết bị rà quét side scan sonar 4600 của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR, Model JW Fishers 100K/600K/1200K,

Xem chi tiết

THIẾTBỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 4125

Thiết bị rà quét side scan sonar 4125 của hãng Edgetech được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Sản phẩm được bảo hành chính hãng, được ứng dụng trong khảo sát địa chất, thủy văn.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR - 4200

THIẾT BỊ RÀ QUÉT SIDE SCAN SONAR, Model: 4200, hãng sản xuất: Edgetech, Mỹ.
Xem chi tiết

1