Sản phẩm

Thiết bị thủy đạc > Đo địa tầng Sub bottom

Đối tác tiêu biểu

THIẾT BỊ ĐO ĐỊA TẦNG SUB BOTTOM PROFILER- 3100

TẠM NGỪNG KINH DOANH - Thiết bị đo địa tầng SUB BOTTOM PROFILER, model 3100, hãng sản xuất Edgetech, Mỹ. Thiết bị dùng trong khảo sát địa chất biển.

Xem chi tiết

THIẾT BỊ ĐO ĐỊA TẦNG - SUB BOTTOM PROFILER - 3200

Thiết bị đo địa tầng SUB BOTTOM PROFILER, model 3200, hãng Edgetech,Mỹ. Thiết bị được kết hợp vói phần mềm Hypack trong khảo sát địa chất biển

Xem chi tiết

1