Sản phẩm

Thiết bị thủy đạc > Đo vận tốc âm thanh

Đối tác tiêu biểu

THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC ÂM THANH TRONG NƯỚC - Digibar Pro

Máy đo vận tốc âm thanh trong nước model Digibar Pro của hãng Odom Hydrographic, Mỹ. Thiết bị dùng để đo vận tốc âm thanh trong nước hiệu chỉnh cho máy đo sâu hồi âm

Xem chi tiết

THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC ÂM THANH TRONG NƯỚC - Digibar S

Máy đo vận tốc âm thanh trong nước model Digibar S của hãng Odom Hydrographic, Mỹ. Thiết bị dùng để đo vận tốc âm thanh trong nước hiệu chỉnh cho máy đo sâu hồi âm

Xem chi tiết

MÁY ĐO VẬN TỐC ÂM THANH TỨC THỜI - Digibar V

Máy đo vận tốc âm thanh tức thời model Digibar V. của hãng Odom Hydrographic, Mỹ.Thiết bị dùng để đo vận tốc âm thanh cho hệ thống đo sâu đa tia.

Xem chi tiết

Máy đo vận tốc âm thanh trong nước - MiniSVP

Máy đo vận tốc âm thanh trong nước model mini SVP. của hãng Valeport, Anh. Thiết bị dùng để đo vận tốc âm thanh trong nước hiệu chỉnh cho máy đo sâu hồi âm

Xem chi tiết

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214