Tư vấn môi trường

Khu dân cư Phú Hữu

Khu dân cư Phú Hữu

Lập ĐTM (Báo cáo đánh giá tác động môi trường) Khu dân cư Phú Hữu

Địa điểm: Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phú Hữu Gia

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị