Tư vấn môi trường

Quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ngãi năm 2006 - 2007

Địa điểm: Tỉnh Quảng Ngãi

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214