Tư vấn môi trường

Thông tư về quy chế quản lý chất thải y tế có hiệu lực

Thông tư về quy chế quản lý chất thải y tế có hiệu lực

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế (thay thế Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành quy chế quản lý chất thải y tế) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2016.

 

Đây là Thông tư do liên Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành quy định xuyên suốt quá trình quản lý chất thải y tế khâu phát sinh đến xử lý chất thải y tế và các mô hình xử lý chất thải y tế phù hợp. Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý chất thải y tế.


Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh (Ảnh: Internet)

Thông tư này không điều chỉnh về quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động mai táng, hỏa táng và chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế. Việc quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động mai táng, hỏa táng thực hiện theo quy định về hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng. Việc quản lý chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động y tế thực hiện theo quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng và bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Theo thông tư này, chất thải lây nhiễm sau khi xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường được quản lý như chất thải y tế thông thường; Bao bì lưu chứa chất thải phải được buộc kín và có biểu tượng chất thải tái chế theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư cũng ưu tiên lựa chọn các công nghệ không đốt, thân thiện với môi trườngvà bảo đảm xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành; Xử lý tại cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung có hạng mục xử lý chất thải y tế; Xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế (chất thải y tế của một cụm cơ sở y tế được thu gom và xử lý chung tại hệ thống, thiết bị xử lý của một cơ sở trong cụm).

Thông tư này ban hành sẽ tháo gỡ được những khó khăn trong công tác quản lý chất thải y tế, đặc biệt là đối với việc xử lý chất thải theo mô hình cụm và việc quản lý chất thải tại các cơ sở quy mô nhỏ. Ngoài ra, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải y tế trong các bệnh viện.

Nhằm duy trì và tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất thải y tế, trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục đôn đốc việc thực hiện Đề án xử lý chất thải y tế giai đoạn 2016-2020; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT; Tăng cường công tác truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về công tác quản lý chất thải y tế; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý chất thải tại các cơ sở y tế.
Tải tài liệu tại đây
The MTX

Tiêu đề

(*)Họ tên

(*)Email

Địa chỉ

(*)Điện thoại

Tin nhắn

Captcha

Cho thuê thiết bị