Sản phẩm

Thiết bị trắc địa > Bộ điều khiển

Đối tác tiêu biểu

BỘ ĐIỀU KHIỂN CẦM TAY– TRIMBLE TSC3

Trimbel TSC3 được dùng làm bộ điều khiển kết nối với các thiết bị ngoài như:
- Toàn đạc điện tử robotic
- GNSS độ chính xác cao

Xem chi tiết

BỘ ĐIỀU KHIỂN CẦM TAY– TRIMBLE TSC7

Trimbel TSC7 được dùng làm bộ điều khiển kết nối với các thiết bị ngoài như:

- Toàn đạc điện tử robotic
- GNSS độ chính xác cao
- Barcode/RFID

Xem chi tiết

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214