Sản phẩm

Thiết bị trắc địa > Cáp

Đối tác tiêu biểu

Cáp kết nối dữ liệu

Cáp kết nối dữ liệu dùng để truyền hoặc trút dữ liệu từ máy tính sang thiết bị đo và ngược lại giúp người đo có thể tương tác với máy tính và thiết bị đo. Tùy vào thiết bị đo thì ta có thể sử dụng cáp dữ liệu phù hợp với thiết bị đó.

Xem chi tiết

1