Sản phẩm

Thiết bị trắc địa > UAVs

Đối tác tiêu biểu

MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI UX5 AG

UX5 AG là giải pháp lý tưởng cho việc lập bản đồ trong ngành nông nghiệp và lâm nghiệp. Khả năng kết nối linh hoạt, camera tích hợp trên thân máy bay, phần mềm thiết kế trước, trong và sau khi bay đơn giản, trực quan,.. Mang đến sự tiện ích và linh hoạt cho người dùng.

Xem chi tiết

MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI UX5 HP

UX5 HP là giải pháp lý tưởng cho việc lập bản đồ chính xác và an toàn cao trong một số ngành như khảo sát, xây dựng, dầu khí, , khai thác mỏ và năng lượng.
Khả năng kết nối linh hoạt, camera tích hợp trên thân máy bay, phần mềm thiết kế trước, trong và sau khi bay đơn giản, trực quan,.. Mang đến sự tiện ích và linh hoạt cho người dùng.

Xem chi tiết

MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI DT18 AG

DT18 AG là giải pháp lý tưởng cho việc lập bản đồ rộng lớn chính xác và an toàn cao trong ngành nông nghiệp và lâm nghiệp.
Khả năng kết nối linh hoạt, phạm vi kết nối lên đến 20 km mang đến sự tiện ích và linh hoạt cho người dùng.

Xem chi tiết

MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI DT18 HD PPK

+ DT18 HD PPK là giải pháp lý tưởng cho việc lập bản đồ rộng lớn chính xác và an toàn cao trong một số ngành như khảo sát, xây dựng, dầu khí, tiện ích, khai thác mỏ, nông nghiệp và giao thông.
Khả năng kết nối linh hoạt, phạm vi kết nối lên đến 20 km mang đến sự tiện ích và linh hoạt cho người dùng.

Xem chi tiết

MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI UX11

UX11 là giải pháp lý tưởng cho việc lập bản đồ chính xác và an toàn cao trong một số ngành như khảo sát, xây dựng, dầu khí, tiện ích, khai thác mỏ, nông nghiệp và giao thông.
Khả năng kết nối linh hoạt (radio hoặc 3G/4G), camera tích hợp trên thân máy bay, phần mềm thiết kế trước, trong và sau khi bay đơn giản, trực quan,.. Mang đến sự tiện ích và linh hoạt cho người dùng.

Xem chi tiết

MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI UX5

UX5 là giải pháp lý tưởng cho việc lập bản đồ chính xác và an toàn cao trong một số ngành như khảo sát, xây dựng, dầu khí, , khai thác mỏ và năng lượng.
Khả năng kết nối linh hoạt, camera tích hợp trên thân máy bay, phần mềm thiết kế trước, trong và sau khi bay đơn giản, trực quan,.. Mang đến sự tiện ích và linh hoạt cho người dùng.

Xem chi tiết

MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI DT18 HD

DT18 HD là giải pháp lý tưởng cho việc lập bản đồ chính xác và an toàn cao trong một số ngành như khảo sát, xây dựng, dầu khí, tiện ích, khai thác mỏ, nông nghiệp và giao thông.
Khả năng kết nối linh hoạt, phạm vi kết nối lên đến 20km mang đến sự tiện ích và linh hoạt cho người dùng.

Xem chi tiết

MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI DT26X LiDAR

DT26X LiDAR cho phép công nghệ được sử dụng trong nhiều dự án rộng lớn. Giải pháp này làm giảm đáng kể chi phí và rủi ro an toàn khiến DT26X LiDAR trở thành một giải pháp thay thế khả năng mở rộng cho máy bay không người lái cho việc lập bản đồ khu vực rộng lớn.

Xem chi tiết

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214