Sản phẩm

Thiết bị trắc địa > Mia

Đối tác tiêu biểu

Mia nhôm

Mia nhôm là phụ kiện chuyên biệt dùng cho máy thủy bình. Đây là phụ kiện không thể thiếu để ngắm chính xác trong công tác đo chênh cao, đo khoảng cách,...Đặc biệt mia rút có thể tùy chỉnh độ dài tùy ý.

Xem chi tiết

Mia Invar Trimble 2M 1 Đoạn LD12

Dùng trong công tác đo cao, đặc biệt là trong công tác quan trắc lún và đo lưới thủy chuẩn chính xác cao

Xem chi tiết

1

Thiết bị trắc địa

Mỹ (Ms.) 0934.148.948

Linh (Ms.) 0942.848.898

Vi (Ms.) 0934.190.367

Đức (Mr.) 0975.662.722

Thiết bị thủy đạc

Xuyến (Ms.) 0962.147.430

Tuấn (Mr.) 0938.818.996

Cho thuê thiết bị

Chiến (Mr.) 0902.602.344

Kiểm nghiệm và sửa chữa

Tuấn (Mr.) 0902.317.253

Hải (Mr.) 0937.188.371

Vi Sinh Microbe-lift

Minh ( Mr.) 0902.736.949

Tú Anh (Ms.) 0909.538.514

Ngọc Tú ( Ms.) 0902.421.214