Sản phẩm

Thiết bị trắc địa > UAV Lidar Mapping

Đối tác tiêu biểu

YellowScan Voyager - UAV LiDAR Mapping

YellowScan Voyager là giải pháp UAV LiDAR tầm xa nhất của YellowScan, có thể được cấu hình để phù hợp với nhiều nền tảng và yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Trường nhìn rộng của YellowScan Voyager đảm bảo rằng tất cả các điểm đều được định hướng về phía mặt đất, do đó sẽ loại bỏ được tình trạng bị mất điểm. Và không giống như máy scan 360 độ, góc quét của Voyager có thể quét ở 3 góc định hướng riêng biệt đặc biệt, do đó 1.5 triệu điểm mỗi giây do Voyager thu thập được cuối cùng đều có thể sử dụng được.

Xem chi tiết

12